Enlaces
 


VV. AA.ACTAS DO II COLOQUIO DE ANTROPOLOXA..

293 pp. Recogen las actas del Congreso celebrado en COmpostela con ocasin del Centenario de Vicente Risco. Grafinova. Santiago de Compostela, 1989.

20.00 €
 
  Total pedido:
20 €
 
 
 
         
   
 
      Barrio Río 2 - Piñeira
27710 Ribadeo. Lugo
Tfno: 684636505.