Enlaces
 


FERRO COUSELO, Xess.A VIDA E A FALA DOS DEVANCEIROS. Escolma de documentos en galego dos sculos XIII ao XVI. TERRAS DE OURENSE. (Dos volmenes. 1 y 2. Completo)..

Dos volmenes. Vol. 1: 228 pp. - Vol. 2: 479 pp.+1 h. Lminas reproduciendo documentos antiguos. Enc. en rstica. 24x17. Edit. Galaxia. Vigo, 1967.

90.00 €
 
  Total pedido:
90 €
 
 
 
         
   
 
      Barrio Río 2 - Piñeira
27710 Ribadeo. Lugo
Tfno: 684636505.